Ngẫu nhiên thôi

– Ô tô xịn nhập về nhiều ghê. Cái xịn vừa vừa thì đi tàu thủy, cái xịn ác chiến thì cưỡi máy bay.

– Ừ, nhưng xe nào thì cũng phải xếp hàng lấy biển số. Lúc ấy thì có khác gì nhau. Mấy năm nay, việc cấp biển số là do máy tính đảm nhiệm, nên hình như cũng bớt điều tiếng về chạy chọt mua số đẹp.

– Nhưng đấy là ông đọc trên báo thôi, chứ ra chỗ làm biển số xe thì “cò” vẫn bay chấp chới. Cò khẳng định chắc nịch là muốn lộc phát phát lộc, tứ quý 8, tứ quý 9 hay Thần Tài, Ông Địa gì gì nữa họ cũng bao sô. Ớn chưa?

– Mấy cò đó nói dóc thôi. Bao nhiêu lần, tôi đều thấy lãnh đạo cảnh sát giao thông, từ cấp phòng đến cục, đều nói chắc như bắp là không có ai can thiệp được vào việc chọn số.

– Vậy tại sao xe đẹp cỡ vài tỷ đổ lên thì bao giờ số cũng đẹp?

– Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông vừa giải thích đó: “Do ngẫu nhiên họ đăng ký được, không phát hiện thấy có tiêu cực gì”.

– Ngẫu nhiên gì mà kỳ, cứ xe đại gia là có số như… hoa hậu. Sao những cái đó không “ngẫu nhiên” trúng toàn số bình thường, mà toàn ngẫu nhiên phía ngược lại? Lần nào như lần đó, cò cứ nhận tiền là có số cam kết? Cái đó có phải là chắc như bắp không?

– Chắc “bắp” đó cũng vẫn là ngẫu nhiên trồng được thôi.

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác