Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021

Từ tháng 2-2021, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước 120 ngày; Hộ gia đình, cá nhân được nộp hồ sơ đất đai tại UBND cấp xã; Đối tượng được bảo vệ khi tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí; Quy định hình thức trả lương cho người lao động... 
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 1
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 2
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 3
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 4
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 5
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 6
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 7
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 8
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 9
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 10
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2021 ảnh 11