Nỗ lực thi đua trong những tháng cuối năm

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức sơ kết đợt thi đua cao điểm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (giai đoạn 1).

Trong giai đoạn 1, nhất là đợt thi đua cao điểm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022, SAWACO ghi nhận sự cố gắng và phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các đơn vị cấp nước và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm.

Trong 3 tháng cuối năm, SAWACO yêu cầu các các đơn vị cấp nước và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phấn đấu cao độ, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành thi đua giai đoạn 2 năm 2022.

Tin cùng chuyên mục