Nỗ lực thi đua trong những tháng cuối năm

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức sơ kết đợt thi đua cao điểm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (giai đoạn 1).

Trong giai đoạn 1, nhất là đợt thi đua cao điểm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022, SAWACO ghi nhận sự cố gắng và phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các đơn vị cấp nước và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm.

Trong 3 tháng cuối năm, SAWACO yêu cầu các các đơn vị cấp nước và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phấn đấu cao độ, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành thi đua giai đoạn 2 năm 2022.

Đọc nhiều nhất

Ngầm hóa mạng lưới cấp nước sạch tại huyện Cần Giờ

Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ và hoàn thành công tác lắp đặt đồng hồ nước cho những hộ dân có nguyện vọng sử dụng nước do xí nghiệp cung cấp. Trong đó, xí nghiệp đã hoàn thành thi công lắp đặt 99 đồng hồ nước cho các hộ dân ở xã Tam Thôn Hiệp.