Nông dân sướng bụng

- Ở trong hoàn cảnh đầy khó ngặt, chuyện này càng đáng được trân trọng: nông nghiệp xứ mình tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Các sản phẩm xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả năm 2023 đạt hơn 53 tỷ USD, nhưng giá trị xuất siêu chiếm gần một nửa xuất siêu cả nước.

- Phía sau những con số đầy cố gắng, điều gì có thể nói thêm?

- Chuyện đầu tiên là nhiều nông dân đã có thu nhập tốt hơn, có tiền bạc dư dả hơn sau mỗi vụ thu hoạch. Dẫu thương lái hay doanh nghiệp xuất khẩu mới thắng đậm hơn, nhưng được vậy cũng đã là phấn khởi. Tiếp nữa, không ít nông dân đã học được cái nhìn mới mẻ từ thực tế. Họ tự thu hẹp diện tích canh tác những loại cây trồng ít mang lại hiệu quả. Thay vào đó là cây ăn trái, cây làm thức ăn chăn nuôi và thực hiện sản xuất nông nghiệp tuần hoàn.

- Phía trước còn đầy thách thức, chưa ai biết được những gì sẽ tới. Tuy vậy, nông nghiệp xứ mình đã mạnh lên, là trụ đỡ của nền kinh tế. Cây lúa đã có thêm những “đồng đội” để gánh vác vai trò đầy quan trọng. Đã ngon, lại càng ngon hơn, đó là tương lai của nông sản mình. Điều gì sẽ là mong mỏi lớn cho vườn tược, ruộng đồng ở giai đoạn tới?

- Rốt cuộc, chuyện phải làm bằng được là đời sống của nông dân cả nước khấm khá lên. Có thu nhập tốt ổn định thường xuyên, người nông dân mới sướng bụng.

Tin cùng chuyên mục