Quảng Nam có 999 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng của năm 2022

Sáng 5-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo để thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 9, quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Quảng Nam ước tính quý III/2022 tăng cao ở mức 18,7% (tăng gần 13,2% so với cùng kỳ). Tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp vị thứ 8/63 tỉnh, thành phố cả nước; 2/5 trong Khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung.

Thu nội địa của tỉnh Quảng Nam đạt 17.259 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam năm 2022 tăng trên 10%, cao hơn so với năm 2021, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao đầu năm (7,5-8%). Quy mô nền kinh tế 9 tháng năm 2022 đạt hơn 83.000 tỷ đồng, hiện Quảng Nam xếp vị thứ: 19/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đến cuối tháng 9-2022 là 22.128 tỷ đồng, đạt 93% dự toán, tăng 47% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa đạt hơn 17.259 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, tăng 31% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 4,3 triệu lượt khách, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 411.000 lượt khách, tăng gấp 26 lần so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt gần 3,9 triệu lượt khách, tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ.

Đến cuối tháng 9-2022, cả tỉnh có 999 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10,26% so với cùng kỳ, số vốn đăng ký đạt 6.185 tỷ đồng, giảm 13,98% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 505 doanh nghiệp, tăng 33,58%. Số doanh nghiệp đã giải thể 170 doanh nghiệp, tăng 26,87%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 766 doanh nghiệp.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Quảng Nam cấp mới 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 28,94 triệu USD. Tổng số dự án FDI còn hiệu lực là 194 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 6 tỷ USD. Tỉnh Quảng Nam cũng cấp mới 51 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 8.368 tỷ đồng, nâng tổng số dự án trong nước còn hiệu lực là 964 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 242.000 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục