Quảng Nam: Dùng cát nạo vét sông Cổ Cò để đắp đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện

Ngày 28-3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương cho phép UBND thị xã Điện Bàn sử dụng nguồn cát từ Dự án nạo vét sông Cổ Cò để thi công công trình đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện năm 2023.

Theo đó, nguồn cát từ Dự án nạo vét sông Cổ Cò đang triển khai trên địa bàn các phường Điện Dương, Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) hiện đang tập kết tại các bãi chứa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quản lý. UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để thống nhất vị trí lấy cát, thời gian thực hiện.

Dùng cát nạo vét sông Cổ Cò để đắp đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện

Dùng cát nạo vét sông Cổ Cò để đắp đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện

Thị xã Điện Bàn cần phối hợp theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ khối lượng cát xúc bốc lên xe vận chuyển và sử dụng đúng mục đích phục vụ thi công công trình.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện là công trình ngăn mặn, giữ ngọt nhằm bảo đảm tạo nguồn nước tưới cho gần 2.000ha đất sản xuất nông nghiệp của các xã, phường vùng Đông thị xã Điện Bàn, các khu vực TP Hội An và TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, do khan hiếm cát để đắp đập nên đến nay công trình vẫn chưa thể triển khai mặc dù đã trải qua 2 lần mở thầu công khai. Việc chậm trễ đắp đập khiến mặn đã xâm nhập sâu vào nội địa khiến nông dân lo mất mùa.

Tin cùng chuyên mục