Sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi bảo đảm hiệu quả, không dàn trải

Ngày 10-4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành công điện 310/CĐ-TTg gửi Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, chủ tịch UBND tỉnh, thành về việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu UBND tỉnh, thành nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi (nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư), chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong đó, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương theo đúng quy định; bố trí cho đầu tư các công trình, dự án của địa phương phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, dứt khoát không dàn trải, manh mún, chia cắt, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH-ĐT khẩn trương xây dựng phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đúng quy định, tiến độ theo yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục