Tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng

Theo đó, phát triển du lịch cộng đồng phải gắn phát triển kinh tế - xã hội địa phương với bảo vệ tài nguyên, bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên văn hóa, tôn trọng giá trị văn hóa bản địa, giá trị cộng đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, quốc phòng.

Mục tiêu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Hậu Giang sẽ trở thành điểm đến mới về du lịch cộng đồng trong khu vực ĐBSCL. Theo đó, Hậu Giang sẽ tập trung hoàn thiện quy định và chính sách nhằm bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên địa phương, thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch cộng đồng. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn doanh nghiệp và hộ dân làm du lịch cộng đồng bằng cách thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp, hộ dân tạo ra các sự kiện, hoạt động thu hút du khách và các dịch vụ hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục