Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức lớp tập huấn định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động cho 140 cán bộ lãnh đạo, quản lý tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Tham gia lớp tập huấn, học viên được thông tin về những kiến thức mới trong an toàn, vệ sinh lao động. Đó là kiến thức tổng quan về hệ thống văn bản về an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về an toàn, vệ sinh lao động; vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; cách tổ chức bộ máy an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; khai báo điều tra tai nạn lao động; các yếu tố nguy hiểm và biện pháp làm việc an toàn trong hầm, hố sâu, hầm van, đường ống...

Theo ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, nhận thức được tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, hàng năm, SAWACO đều tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo khối phòng ban và các đơn vị thành viên.

Đợt tập huấn giúp cán bộ quản lý hiểu rõ hơn các chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị.

Tin cùng chuyên mục