Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

SGGP
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2018 cho 60 cán bộ - công nhân viên khối phòng ban và các công ty cổ phần, đơn vị trực thuộc Sawaco.

Tại lớp học, học viên được giảng viên hướng dẫn các chuyên đề về kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính; thu thập tài liệu lưu trữ, lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ…

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ. Đó là các kỹ năng tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu một cách khoa học; quản lý chặt chẽ văn bản, tài liệu, tránh tình trạng thất lạc. Từ đó, giúp mỗi cán bộ - công nhân viên nói chung và nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ nói riêng giải quyết, xử lý chính xác, nhanh chóng công việc của mình. Đồng thời, tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng đơn vị.

HẠNH NGUYÊN

Các tin, bài viết khác