Tập trung cải tạo đường ống cũ mục

SGGP
Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc ngành cấp nước TPHCM đã có nhiều nỗ lực giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Theo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco), trong năm 2017, ngành cấp nước TPHCM tiếp nhận thêm các nguồn nước mới là Thủ Đức 3 và Tân Hiệp 2. Do công tác cải tạo ống mục cấp 1, 2 còn nhiều trở ngại nên việc giảm thất thoát nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các đơn vị thuộc ngành cấp nước TPHCM đã có nhiều nỗ lực giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Theo Phòng Giảm thất thoát nước thuộc Sawaco, qua 3 năm (2015-2017) thực hiện giảm thất thoát nước, đến nay tỷ lệ thất thoát nước của đa số các đơn vị đều giảm dần qua từng năm. Đặc biệt, các đơn vị Trung An, Thủ Đức, Nhà Bè có tỷ lệ thất thoát nước thấp nhất (đều dưới 16,5%).

Các đơn vị còn lại (trừ Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch, Công ty cổ phần Cấp nước Cần Giờ) có tỷ lệ thất thoát nước từ hơn 22% đến hơn 33%; trong đó, 3 đơn vị cấp nước Chợ Lớn, Tân Hòa và Bến Thành có tỷ lệ thất thoát nước ở mức rất cao. Sawaco nhận xét, hiện các đơn vị cấp nước đã nắm rõ các giải pháp kỹ thuật và có thể tự triển khai thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước tại đơn vị, như thiết lập và vận hành DMA, thực hiện dò bể hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, các đơn vị cần tập trung hơn về công tác quản lý và sự chủ động thực hiện trong mọi lĩnh vực liên quan để giảm tỷ lệ thất thoát nước. Cụ thể, Sawaco yêu cầu thực hiện các giải pháp chính như giải pháp về quản lý, tổ chức và thể chế nhằm nêu cao vai trò lãnh đạo, xây dựng bộ phận chuyên trách về quản lý thất thoát nước và có cơ chế chính sách gắn quyền, lợi ích cá nhân với kết quả…

Ngoài ra, Sawaco cũng nhấn mạnh đến giải pháp kỹ thuật thông qua việc bổ sung hệ thống DMA, tăng cường quản lý chất lượng thi công, kiểm soát rò rỉ chủ động, đẩy mạnh dò tìm và sửa bể kịp thời, cải tạo đường ống cũ mục… nhằm đạt được mục tiêu đến cuối năm tỷ lệ thất thoát nước còn 24% (giảm 4,31% so với năm 2016).

 

VŨ HÀ

Các tin, bài viết khác