Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM TRẦN THÀNH LONGĐổi mới tư duy, cách làm công tác dân vận 

Là đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ VIII, tôi kỳ vọng nhiều ở Đại hội XI lần này sẽ tập trung thảo luận và đưa ra những quyết sách lớn có tính chiến lược để tăng tốc phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Như chúng ta biết, mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng có đi vào cuộc sống và tạo thành sức mạnh của dân tộc hay không phụ thuộc rất nhiều vào công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Theo tôi, chủ trương, nghị quyết của Đảng có hay đến mấy mà không tạo được sự đồng thuận trong xã hội, không đi vào cuộc sống và không thể hiện được ý chí, nguyện vọng của người dân thì coi như bằng không. Chính vì vậy, trong tình hình hiện nay công tác dân vận của Đảng phải được đặt lên hàng đầu, phải đi trước một bước trong quá trình xây dựng nghị quyết và biến nghị quyết thành hiện thực. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi tư duy, cách nghĩ và cách làm công tác dân vận, không thể cứ theo lối mòn mà có thể đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo dõi các kỳ đại hội, tôi thấy Đảng luôn coi đổi mới công tác dân vận, trước tiên là đổi mới việc ra nghị quyết lãnh đạo của Đảng đối với công tác đoàn thể quần chúng và nâng cao chất lượng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị các cấp làm trọng tâm.

Tại đại hội lần này, tôi mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nội dung đổi mới phương thức vận động quần chúng của Đảng thông qua MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, đổi mới bộ máy tổ chức, nội dung hoạt động và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cho phù hợp với tình hình mới. Qua đó, làm sáng tỏ thêm vị trí và vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc phát huy sức mạnh tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng. 

Trước tình hình mới của đất nước và những đòi hỏi của thực tế đặt ra, nếu công tác dân vận của Đảng không được đổi mới, không được vận dụng thực hiện một cách sáng tạo, sẽ làm cho nghị quyết của Đảng chậm đi vào thực tế và đạt kết quả không cao. 

Trưởng ban Công tác người Hoa TPHCM DAO NHIỄU LINH: Mong đại hội tạo bước tiến mới

Được vinh dự tham gia Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, cảm xúc ngày đó vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong tôi. Tôi còn nhớ như in cảm giác băn khoăn, lo lắng và cả hồi hộp của các đại biểu bởi lúc này này chúng ta đang trong giai đoạn cuối của cuộc thảo luận nhằm ký kết một hiệp định thương mại với Mỹ, đối tác lớn nhất để có thể gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, mở ra cơ hội cạnh tranh hơn và cho phép các doanh nghiệp trong nước được tiếp cận mạnh hơn với các thị trường nước ngoài. Chính sự kiện đặc biệt này đã tạo ra bầu không khí rất sôi nổi lan truyền trong các nhóm đại biểu tham dự đại hội. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đang đến gần, tôi rất mong lại tiếp tục “thấy” được không khí sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu như những kỳ đại hội vừa qua. Bước vào thời kỳ mới, với những chuyển biến nhanh chóng về kinh tế và đời sống xã hội, tình hình trong nước và trên thế giới trong những thập niên tới sẽ diễn biến phức tạp; hơn lúc nào hết, cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề tổ chức và cán bộ. Phải đổi mới việc nhận xét đánh giá, đề bạt, sử dụng, luân chuyển cán bộ để có được đội ngũ cán bộ thẳng thắn, trung thực, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm và gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Bên cạnh đó, ngay sau đại hội, tôi mong rằng các cơ sở Đảng tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm mà đại hội đã thông qua; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả của Đại hội và kế hoạch cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch. Hơn lúc nào hết, xã hội, người dân đang rất chờ đợi, mong muốn Đại hội XI sẽ là một bước tiến mới cho sự phát triển của đất nước...

HOÀI NAM (lược ghi)

Các tin, bài viết khác