Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ưu tiên vào 3 đột phá gồm hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực và thể chế

Sáng 19-1, ngay sau khi bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo quốc tế để thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và trả lời một số câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế. Cùng tham dự buổi họp báo có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và các đồng chí đại diện ban, bộ, ngành trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo.

Cho đến hôm nay, đại hội kết thúc thành công rực rỡ trong bối cảnh có nhiều sự kiện diễn ra cùng lúc. Chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung đại hội với tất cả chương trình, với kết quả tốt đẹp. Nhiều nội dung cơ bản, nội dung cương lĩnh, báo cáo chính trị, điều lệ Đảng đã được thông qua với 100% số phiếu tán thành, mặc dù trước đó ra đại hội vẫn còn tranh luận. Điều đó cho thấy không khí dân chủ, thẳng thắn đã ngày càng được thể hiện rất rõ nét.

Phần thứ hai là nhân sự, cực kỳ quan trọng, rất được quan tâm. Hiếm có đại hội nào mà số dư cao như lần này, đó là chưa kể có nhiều người đã xin rút. Dù vậy đại hội chỉ cần bầu một lần, đủ số lượng các ủy viên trung ương. Người thấp phiếu nhất trúng cử vào ủy viên trung ương cũng đạt 67% số phiếu bầu. Như vậy, còn rất nhiều người quá bán cũng có thể vào trung ương. Hay bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có số dư cao… Để thấy rằng, qua quá trình thảo luận, lắng nghe, tiếp thu, cho kết quả như vậy rất tốt.

Vấn đề thứ ba, sự quan tâm của nhân dân, trong nước, quốc tế: Chưa bao giờ đại hội nhận được điện thư của bạn bè quốc tế nhiều như lần này: 176 điện chúc mừng. Không phải chỉ có Đảng Cộng sản, đảng cánh tả hay cầm quyền, tổng thống các nước cũng gửi điện chúc mừng. Điều đó thể hiện tình cảm bạn bè quốc tế với Việt Nam nói chung, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bên cạnh đó, quá trình tổ chức tiến hành tất cả nghi thức của đại hội cũng thành công tốt đẹp. Có được thành công đó là nhờ sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; đại hội Đảng các cấp thành công; trách nhiệm của đại biểu đến dự đại hội lần này rất cao; sự ủng hộ, theo dõi, cổ vũ, góp ý kiến của toàn Đảng, toàn dân… đã được thông tin kịp thời tới các đại biểu những gợi ý, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, tăng cường gắn kết giữa dân với Đảng, xã hội... Từ đại hội tỏa ra niềm tin mới, khí thế mới, một sự thống nhất, đoàn kết, dân chủ thực sự chứ không phải là dân chủ hình thức.

- PV: Với kinh nghiệm Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư sẽ mang kinh nghiệm chất vấn ở Quốc hội vào trong Đảng trong nhiệm kỳ mới như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng để chất vấn trong Đảng?

- Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Vấn đề chất vấn trong Đảng là một hình thức bảo đảm dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chủ trương chất vấn trong cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương. Chúng ta đã nêu vấn đề, mỗi kỳ họp của trung ương có vấn đề gì cần chất vấn đã chất vấn nhưng còn hơi ít.

Bàn bạc, thảo luận ở trung ương là những vấn đề lớn, những quyết sách, chủ trương chiến lược. Tới đây sẽ tập trung, tạo điều kiện, môi trường cho mọi người cùng sinh hoạt dân chủ, trao đi đổi lại thẳng thắn. Tôi tin rằng sắp tới theo sự phát triển chung cần phải có chất vấn. Tôi từng nói nhiều trước Quốc hội, chất vấn là để cùng hiểu nhau, tạo cho nhau trách nhiệm.

- Tổng Bí thư sẽ ưu tiên thúc đẩy nhiệm vụ nào trong nhiệm kỳ tới cũng như điểm nhấn để tạo dấu ấn của mình?

- Tôi làm gì không vì mục đích tạo dấu ấn cá nhân, đánh bóng mình, mà vì trách nhiệm. Trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ là thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng.

Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới có nghĩa là không chỉ kinh tế mà tất cả vấn đề khác. Giờ đây không chỉ là hội nhập kinh tế quốc tế nữa mà nói là tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Quan trọng là phấn đấu tạo nền tảng để từ nay đến năm 2015 có một số nền tảng để năm 2020 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sắp tới, chăm lo xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là vấn đề chiến lược; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; phấn đấu tạo nền tảng trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cụ thể hơn nữa là 3 bước đột phá gồm: hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực và thể chế. Xa hơn nữa là đưa Việt Nam thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN.

7 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2011 - 2015 trong Nghị quyết Đại hội XI

…Trong nhiệm kỳ khóa XI, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng;

2- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, sinh hoạt của nhân dân;

3- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước;

4- Xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là hệ thống giao thông, yếu tố đang gây ách tắc, cản trở sự tăng trưởng kinh tế, gây bức xúc trong nhân dân;

5- Đổi mới quan hệ phân phối, chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khắc phục tình trạng bất hợp lý và tác động tiêu cực của quan hệ phân phối, chính sách tiền lương, thu nhập hiện nay;

6- Tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ cương xã hội);

7- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn này.

- Một số đại biểu cho rằng, đa số người trúng cử là do trung ương đề cử. Một số người được đề cử bổ sung băn khoăn khi được giới thiệu tại đại hội sẽ rất khó trúng vì cơ hội quá ít. Tổng Bí thư có thể nói điều gì để giải tỏa suy nghĩ này?

- Nhân sự do trung ương chuẩn bị là cả quá trình công phu. Các cơ quan tổ chức phải nghiên cứu, đề xuất, thẩm tra và đánh giá toàn diện. Trong khi đó, có những người được giới thiệu tại đại hội nhưng nhiều đại biểu còn chưa biết rõ quá trình công tác ra làm sao, thậm chí chưa biết mặt. Đó là lý do số trúng cử phần nhiều do trung ương đề cử. Nhưng cũng có 7 trường hợp trung ương giới thiệu nhưng đại hội không bầu, không trúng cử mặc dù quá bán. Danh sách bầu cử ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 218 đồng chí, với số dư là 24,57% so với số lượng cần bầu 175 đồng chí; danh sách bầu cử ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 61 đồng chí, với số dư là 144% so với số lượng cần bầu 25 đồng chí. Điều này cho thấy việc bầu cử vừa qua không phải là dân chủ hình thức. Từng dự với tư cách đại biểu chính thức đã 5 khóa, nhưng chưa khóa nào tôi thấy giới thiệu nhiều như lần này.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về quyết sách để ứng phó với thách thức kinh tế như lạm phát cao, đồng chí Nguyễn Văn Thạo (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng) khẳng định: “Ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới của Việt Nam là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, để tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng. Biện pháp lớn của Việt Nam là sẽ đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề chống tham nhũng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: “Đảng và Nhà nước luôn đặt ra mục tiêu chống tham nhũng và có biện pháp để đảm bảo mọi hành vi tham nhũng đều bị xử lý nghiêm minh”. Về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Quyền con người là mục tiêu, động lực, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nhà nước luôn đưa ra các chính sách đảm bảo người dân được hưởng thụ quyền tốt nhất và mọi chính sách đó đã được đảm bảo để thực hiện đầy đủ trên thực tế; đồng thời Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại với tất cả các nước liên quan đến quyền con người. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại với các quốc gia, tổ chức có khác biệt về vấn đề này”.

NGHĨA SƠN LƯU thực hiện

Các tin, bài viết khác

" />