TPHCM phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 54 của Quốc hội và nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Nội dung thi đua tập trung vào hành động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ chương trình cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội; thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính (cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính) theo kế hoạch của thành phố.

Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá thu nhập tăng thêm.

Các cơ quan, đơn vị còn tập trung thi đua trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của kinh tế - xã hội thành phố; thi đua đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong cải cách hành chính.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cấp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh”, xây dựng chính quyền điện tử; mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính phải đạt trên mức 80%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực đều đạt trên 90%; sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt trên 80%; đưa tỷ lệ từ 30% - 40% số lượng thủ tục hành chính đã được công bố và đủ điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; triển khai hệ thống ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp (qua tin nhắn, thư điện tử) đến cơ quan chính quyền xử lý và trả lời trong thời gian từ 2 giờ đến 5 ngày.

Đợt thi đua kéo dài từ nay đến 1-12-2019, dự kiến sẽ tổ chức sơ kết và khen thưởng nhân dịp “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, trong dịp 19-5-2019.

THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Xiếc nào cũng rét

- Lâu nay thị trường chứng khoán xứ mình cứ râm ran thông tin về các đội “tổ lái” thao túng giá, về “máy bơm công suất cao” để làm méo mó hiện trạng của doanh nghiệp niêm yết. Thực hư những chuyện này thế nào?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn