TPHCM tổ chức góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

(SGGP).- Trong 3 ngày 4, 5 và 6-8, Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, tướng lĩnh, bộ trưởng, thứ trưởng đã nghỉ hưu và đang sống ở TPHCM; các đồng chí ủy viên ban thường vụ, thường trực HĐND, UBND TP các thời kỳ; thành viên UBMTTQ, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia TPHCM đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa IX. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy TPHCM đã lắng nghe các ý kiến đóng góp.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các đại biểu vui mừng nhận thấy, những thành tựu to lớn sau hơn 20 năm đổi mới trên đất nước ta đều bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng; đồng thời khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Nhiều đại biểu cho rằng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện; kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới, nhiều đại biểu kiến nghị cần xử lý tốt các mối quan hệ cơ bản như: quan hệ giữa đổi mới, ổn định, phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị; kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”…

Có đại biểu nhận định, tình hình khủng khoảng kinh tế toàn cầu thời gian qua càng cho thấy vai trò quan trọng của kinh tế nhà nước. Đó là vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển.

Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015, các đại biểu có chung nhận định: 5 năm qua, TPHCM tiếp tục phát triển, ngày càng vươn lên xứng đáng với vị trí, vai trò của một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo ở phía Nam và cả nước, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước. Tuy nhiên, kinh tế TP tăng trưởng chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Do vậy, các đại biểu đề nghị trong những năm tới, TPHCM cần tiếp tục tạo mọi điều kiện giúp các thành phần kinh tế vượt qua những khó khăn thử thách sắp tới, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội, trên cơ sở đó, tạo đà giải quyết những mâu thuẫn, những thách thức của sự phát triển TP.

Một số đại biểu đề nghị TPHCM cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương để có những giải pháp mạnh huy động các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước, chống ngập, tạo ra bước đột phá lớn. Gắn kết chỉnh trang và phát triển đô thị với giải quyết các vấn đề xã hội, nâng tầm quản lý đô thị, quy hoạch phát triển TP theo hướng văn minh, hiện đại, tránh phát triển manh mún, tự phát…

Kết thúc các buổi góp ý, đồng chí Lê Thanh Hải cho rằng, các ý kiến đóng góp là kết tinh trí tuệ, nguyện vọng của nhân dân, qua đó đưa hơi thở cuộc sống vào Văn kiện Đại hội Đảng. Đồng chí Lê Thanh Hải chân thành tiếp thu các góp ý của các đại biểu và cho đây là những ý kiến sâu sắc, thẳng thắn và tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển của đất nước và TPHCM. Những vấn đề chưa đủ rõ, còn ý kiến khác nhau, TPHCM tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và trình Trung ương những nội dung góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Theo kế hoạch, trong tháng 8-2010, Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức tiếp 3 cuộc lấy ý kiến trong giới văn nghệ sĩ, nhà khoa học, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và đại biểu HĐND TP.

Sau khi hoàn chỉnh, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa IX sẽ đăng toàn văn trên Báo SGGP, website Thành ủy TPHCM để tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân.

T.Sơn

Các tin, bài viết khác