Từ ngày 18-11-2019 thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gì mới?

Từ ngày 18-11-2019 thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gì mới?

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 40/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA. Thông tư 40 gồm 3 điều quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, có hiệu lực từ ngày 18-11-2019.
Từ ngày 18-11-2019 thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gì mới? ảnh 3
Từ ngày 18-11-2019 thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gì mới? ảnh 4
Từ ngày 18-11-2019 thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gì mới? ảnh 5
Từ ngày 18-11-2019 thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gì mới? ảnh 6
Từ ngày 18-11-2019 thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gì mới? ảnh 7
Từ ngày 18-11-2019 thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gì mới? ảnh 8
Từ ngày 18-11-2019 thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gì mới? ảnh 9
Từ ngày 18-11-2019 thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gì mới? ảnh 10

Tin cùng chuyên mục