Tuyên dương 16 tập thể, 66 cá nhân tiêu biểu

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), Đảng ủy Công ty CP Cấp nước Trung An (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn) đã tổ chức hội nghị tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  Qua  một năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Công ty CP Cấp nước Trung An  đã cụ thể hóa chỉ thị bằng nhiều hình thức như: vận động đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện các công trình thanh niên, công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết của HĐND TPHCM  về 100% hộ dân được cấp nước… Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, về nước tiêu thụ đạt 104,6%; doanh thu đạt 105,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 131,21%; tỷ lệ nước không doanh thu năm 2017 giảm còn 16,1%.

Trong quá triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên, công nhân viên công ty đã thực hiện nhiều công trình tiêu biểu, đặc biệt phổ biến cho từng cán bộ đoàn và đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện theo 7 tiêu chí về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tại đơn vị. Kết quả trong năm 2017 có 4 đoàn viên ưu tú đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng.

Dịp này, Đảng ủy Công ty CP Cấp nước Trung An đã tuyên dương 16 tập thể, 66 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn từ 19-5-2017 đến 19-5-2018).
  

Đọc nhiều nhất

Ngầm hóa mạng lưới cấp nước sạch tại huyện Cần Giờ

Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ và hoàn thành công tác lắp đặt đồng hồ nước cho những hộ dân có nguyện vọng sử dụng nước do xí nghiệp cung cấp. Trong đó, xí nghiệp đã hoàn thành thi công lắp đặt 99 đồng hồ nước cho các hộ dân ở xã Tam Thôn Hiệp.