UBTVQH cho ý kiến 5 dự án luật và báo cáo giám sát về chính sách tài khóa, tiền tệ

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc từ chiều nay 15-4, diễn ra trong 4 ngày với 18 nội dung nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Theo chương trình dự kiến đã được Chủ tịch Quốc hội phê duyệt, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (trong đó có xem xét đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân).

Tại phiên họp này, UBTVQH xem xét các nội dung: báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, UBTVQH; báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội năm 2023; cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”… Đáng lưu ý, kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” cũng được UBTVQH bàn thảo, góp ý hoàn thiện.

Các dự án luật được cho ý kiến ở phiên họp này gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Tin cùng chuyên mục