Vẫn tiếp tục xem xét tư cách người ứng cử

(SGGP).- Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã quyết định danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương, song việc xem xét tư cách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII chưa phải đã kết thúc.

Ông Phạm Minh Tuyên, Trưởng ban Công tác đại biểu, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Trung ương, cho biết, nếu sau này còn phát hiện sai sót đối với người ứng cử thì Hội đồng bầu cử Trung ương vẫn tiếp tục xem xét để đưa ra phương án xử lý đúng luật định. Ngay cả khi người ứng cử đã trúng cử mà sau đó phát hiện có vi phạm thì kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội được công bố rộng rãi, công dân có quyền khiếu nại, tố cáo về người ứng cử; khiếu nại, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử với Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử. Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, Hội đồng bầu cử phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.

Trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh thì có quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với Hội đồng bầu cử. Quyết định của Hội đồng bầu cử là quyết định cuối cùng.

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần 3, UBMTTQ Việt Nam đã hướng dẫn công việc chuẩn bị bầu cử tiếp theo, đề nghị MTTQ các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng đại biểu Quốc hội khóa XIII gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Sau khi Hội đồng bầu cử công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo kế hoạch của UBMTTQ Việt Nam các tỉnh thành. Người ứng cử ở địa phương nào thì chủ động liên hệ với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, TP nơi đó để biết kế hoạch cụ thể và lịch tiếp xúc cử tri. 

A. THƯ - PH. THẢO

Các tin, bài viết khác