Xem xét trường hợp có phiếu tín nhiệm quá thấp

(SGGP).- Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở 22/24 quận - huyện và 37/44 đơn vị khối sở - ngành, trung ương (thuộc Đảng bộ TPHCM), Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy TPHCM nhận thấy, có nhiều trường hợp phiếu tín nhiệm quá thấp nhưng Đảng ủy cấp trên vẫn chấp thuận cho Đảng ủy cấp dưới đưa vào danh sách dự kiến cơ cấu cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015.

Do vậy, Ban Chỉ đạo của Thành ủy đã yêu cầu các đơn vị chú ý rà soát lại kết quả lấy phiếu tín nhiệm của đảng viên, mặt trận - đoàn thể giới thiệu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Đối với những trường hợp có phiếu tín nhiệm quá thấp thì cần xem xét cách lấy ý kiến giới thiệu, đánh giá đúng mức độ uy tín, tín nhiệm và tham khảo thêm cấp ủy các chi bộ, nhất là nhân sự ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Đồng thời nắm tình hình và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến cán bộ, tình hình nội bộ Đảng bộ, đơn thư khiếu tố ở cơ sở.

Trường hợp phát hiện cán bộ ở cơ sở dính líu đến tiêu cực, ban thường vụ cấp ủy cấp trên phải xử lý ngay, thực hiện việc điều động, tăng cường cán bộ trước khi tiến hành đại hội và làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ.

Trường hợp đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy, xét thấy việc bầu cử cấp ủy sẽ khó khăn, khả năng tiến hành bầu cử sẽ không đạt chất lượng thì cấp ủy cấp trên có thể chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở không bầu cấp ủy khóa mới mà chỉ đại hội cơ sở với 3 nội dung: tổng kết nhiệm kỳ và đề ra phương hướng; thảo luận các văn kiện của cấp trên;  bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

T.Sơn

t.sơn

Các tin, bài viết khác

" />