Xét chọn “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM” năm 2017

SGGP
Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đã ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM” năm 2017, cũng như tiếp nhận hồ sơ chính thức.
Nhằm phát hiện, quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, phục vụ mục tiêu phát triển các thương hiệu lớn của TPHCM; đồng thời tôn vinh những doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu và nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 năm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM” năm 2017.

Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đã ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM” năm 2017, cũng như tiếp nhận hồ sơ chính thức từ nay đến hết ngày 15-9. Đồng thời, tổ chức lễ trao danh hiệu và tôn vinh doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM” năm 2017 vào ngày 13-10.

Quy chế xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM” năm 2017, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại TPHCM; kể cả các doanh nghiệp đặt chi nhánh tại TPHCM tự nguyện đăng ký sản phẩm sản xuất, dịch vụ do mình thực hiện.

NHÃ LINH

Các tin, bài viết khác