Xử lý nhà thầu thi công kém chất lượng

Tổng công ty Điện lực TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị thành viên về việc xử lý các nhà thầu thi công kém chất lượng và khắc phục công tác tái lập mặt đường không đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. 

Theo đó, tổng công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo khoản 4, Điều 110 của Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cụ thể: Cấm các nhà thầu tham gia hoạt động đấu thầu đối với tất cả các gói thầu do tổng công ty, các đơn vị làm chủ đầu tư. Trường hợp các nhà thầu khắc phục hoàn tất các tồn tại và có giải pháp tránh sai sót lặp lại, yêu cầu công ty điện lực báo cáo tổng công ty để xem xét và có ý kiến đối với kết quả khắc phục của nhà thầu trước khi công ty điện lực có văn bản cho phép nhà thầu tham gia hoạt động đấu thầu trở lại.

Đọc nhiều nhất

Tác phẩm của sinh viên Hầu Thị Thanh Trang đoạt giải tại cuộc thi “Sinh viên chung tay tiết kiệm điện” do EVNHCMC và Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức

Thực hiện triệt để các giải pháp tiết kiệm điện

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM vừa có công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn.