Từ cái nhỏ

SGGP
- Vậy là từ 24-11-2018 trở đi, theo quy định của chính quyền TPHCM, người dân TP sẽ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Sẽ có ba nhóm rác được phân loại trước khi thu gom để vận chuyển đến nơi xử lý. 

- Cái này cũng hay: rác sinh hoạt sẽ được chứa vô thùng theo màu để dễ phân biệt. Chia ra từng loại rành mạch sẽ giảm chi phí xử lý, và cho những thứ có thể như chai lọ thủy tinh, giấy nhựa, cao su… “chạy” vô một hướng ngay từ đầu. Cái nữa có phân loại sẽ làm giảm độc hại cho công nhân vệ sinh so với chuyện rác tán loạn xà bần.
 
- Coi vậy chớ còn phức tạp dài dài, vì thói quen của dân đâu dễ thay đổi. Không chỉ là vận động, muốn hình thành tập quán văn minh ở đô thị, ắt phải có quy định chế tài đủ mạnh. Ai không thực hiện phải bị xử phạt, để khỏi biện minh lằng nhằng. Rồi những hành vi xả bậy rác ngoài đường cũng phải bị phạt tương xứng. 

- Chắc từ từ sẽ có thôi. Các xứ tiến bộ hơn mình đã làm ngặt chuyện này, nên họ mới giữ được môi trường sạch sẽ. Mà điều quan trọng là khi sống văn minh từ nhỏ xíu, phản xạ “sạch và xanh” sẽ trở thành tự động.
 
- Cũng mong rằng điều gì tiến bộ mà thành quy định thì phải giữ bằng được, chớ đừng rầm rộ ít bữa rồi xụi lơ. Nếp sống văn minh luôn bắt đầu từ những cái nhỏ.

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Chưa tháo đúng “nút thắt”

Thời gian gần đây, nhiều bộ ngành, địa phương đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thông tin về các thủ tục làm giấy tờ đất; TPHCM xây dựng quy trình “một cửa” và đưa thông tin quy hoạch công khai trên mạng Internet. 

Sự kiện vấn đề

Việc làm nhỏ, thông điệp lớn

Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, mỗi năm lượng rác nhựa thải ra đủ để bao quanh Trái đất 4 lần; mỗi phút có 1.000 túi nhựa được tiêu thụ, nhưng chỉ có 27% trong số đó được xử lý và tái chế.