2 tỷ USD phát triển công nghệ vũ trụ

Theo nguồn tin riêng của Báo SGGP, hiện nay Viện KH-CN Việt Nam đang phối hợp cùng một số bộ ngành liên quan, gấp rút hoàn thành dự thảo lần thứ 9 về Chiến lược công nghệ vũ trụ Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.

Đây là nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao cho Viện KH-CN Việt Nam chủ trì thực hiện từ năm 2003. Nguồn tin của Báo SGGP khẳng định: trong tháng 11 này, dự thảo chiến lược trên sẽ được trình lên để Chính phủ xem xét.

Theo đó, chiến lược này đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho việc phát triển công nghệ vũ trụ của Việt Nam đến 2020 như: đào tạo cán bộ và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thành lập Ủy ban Công nghệ vũ trụ quốc gia; xây dựng Học viện Công nghệ vũ trụ thuộc Viện KH-CN Việt Nam…

Nội dung của chiến lược chủ yếu tập trung vào việc ứng dụng công nghệ vũ trụ để đáp ứng những nhu cầu thiết thực của đất nước hiện nay.

Một chuyên gia thuộc Viện KH-CN Việt Nam cho biết, với điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng và trình độ KH-CN hiện nay, Việt Nam chưa thể tính đến những vấn đề quá lớn như các nước phát triển đang thực hiện. Vì vậy, chiến lược chỉ nêu một số đề án cụ thể, có thể thực hiện trong một vài năm tới như: phóng vệ tinh viễn thông VINASAT (đã được Chính phủ phê duyệt với kế hoạch năm 2008 sẽ phóng lên quỹ đạo, với tổng kinh phí là 2.885 tỷ đồng), phóng vệ tinh viễn thám (dự kiến đầu năm 2006 được phê duyệt)… Tổng kinh phí cho việc thực hiện chiến lược này ước tính vào khoảng 2 tỷ USD. 

TR.L.

Các tin, bài viết khác