Ngày mai 11-1

Việt Nam chính thức là thành viên WTO

Ngày mai 11-1, theo đúng các quy định về trình tự thủ tục của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam sẽ trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO. Đây là kết quả của gần 12 năm kiên trì đàm phán đa phương và song phương, nhưng trước hết là thành quả của những nỗ lực to lớn của cả đất nước trên con đường đi lên, phát triển và hội nhập với kinh tế toàn cầu.

Tin từ Geneva (Thụy Sĩ) cho biết, tại cửa chính trụ sở WTO tại đây, một tấm pa-nô lớn chào mừng Việt Nam là thành viên thứ 150 của WTO đã được treo lên choán hết cả chiều cao 3 tầng tòa nhà - một sự kiện hi hữu chưa từng có trong lịch sử WTO.

H.L.