Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc

Chung sức vì một Việt Nam không cúm gia cầm

Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc đang khẩn trương thực hiện một chiến dịch truyền thông sâu rộng nhằm khuyến cáo người dân về dịch cúm gia cầm cũng như hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. Chủ đề mới là “Chung sức vì một Việt Nam không cúm gia cầm”

Đại diện của tổ chức FAO tại Việt Nam, ông Andrew Speedy cho biết: “Nguy cơ cúm gia cầm quay trở lại vẫn còn rất cao và đặc biệt là vào thời điểm Tết đang đến gần. Chúng ta cần phải cảnh giác hơn nữa đối với những hoạt động liên quan đến việc chăn nuôi và buôn bán gia cầm trái phép”.

“Chúng tôi đánh giá rất cao các biện pháp mà Bộ Y tế đã thực hiện nhằm tăng cường giám sát đối với những trường hợp có thể lây nhiễm sang người, chủ động chuẩn bị các cơ sở điều trị để đối phó với dịch cũng như truyền đạt các thông điệp truyền thông đến với cộng đồng”, ông Rick Brown, chuyên gia Dịch tễ học của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận xét.

L.D.