4 dự án lớn về đời sống văn hóa cho các dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc vừa cho biết, từ nay đến năm 2010, cơ quan này sẽ triển khai đồng loạt 4 dự án quan trọng về xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đây là các dự án nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: dự án xây dựng điển hình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã vùng núi, đồng bào dân tộc; dự án phát triển thiết chế văn hóa thông tin cơ sở; dự án xây dựng làng bản, buôn sóc văn hóa ở vùng đặc biệt khó khăn và dự án xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thư viện công cộng ở vùng cao.

Theo đó, chỉ tiêu đặt ra đến năm 2010 là cả nước sẽ có 70% làng, thôn, bản, ấp; 85% xã, phường, thị trấn: 80% quận, huyện, thị xã và 90% tỉnh, TP có đủ thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

Để phục vụ hoạt động này, nhà nước sẽ đảm bảo có 90% cán bộ văn hóa thông tin cơ sở cấp tỉnh, 70% cán bộ cấp huyện, 30% cán bộ cấp xã có trình độ đại học. Về dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hóa ở vùng đặc biệt khó khăn, theo kế hoạch đến năm 2010 sẽ có 80% làng, bản, buôn trở thành điểm sáng văn hóa. Số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa tại các làng này đạt từ 80% trở lên.

Đến năm 2010, nhà nước cũng sẽ tăng gấp đôi ngân sách cho việc xây dựng kho luân chuyển hơn 20.000 bản sách; tăng số lượng sách cấp phát cho các thư viện huyện miền núi, vùng xa với định suất 15 triệu đồng/năm/thư viện.
 

VĂN PHÚC
 

Các tin, bài viết khác