68 triệu USD hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa báo cáo Bộ GT-VT về dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu trên tuyến đường sắt Vinh- Sài Gòn. Đây là một phần trong chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ được thực hiện trong năm 2005 và hoàn thành vào năm 2007 với tổng đầu tư 68 triệu USD, trong đó vốn vay của Trung Quốc gần 62 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng mới hệ thống truyền dẫn cáp quang; một số tổng đài điện thoại số trên tuyến; hệ thống giám sát, cảnh báo; hệ thống thiết bị ga điện khí tập trung, hệ thống giám sát chạy tàu và đo kiểm vi tính. 

H.Y.

Các tin, bài viết khác