AIA Việt Nam tăng vốn điều lệ

AIA hỗ trợ cho các bà con tiểu thương bị cháy chợ ở Quy Nhơn. Ảnh: T.L.

Nhằm mục đích tăng cường năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm quốc tế Mỹ Việt Nam) - AIA Việt Nam đã tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ của công ty đã được Bộ Tài chính chấp thuận theo giấy phép điều chỉnh số 16/GPDC6/KDBH ngày 31-7-2007. Phát biểu về quyết định tăng vốn này, ông Kenneth Juneau, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam nói: “Việc tăng vốn điều lệ không chỉ nhằm mục đích tuân thủ theo quy định của Nhà nước mà còn giúp chúng tôi có nguồn vốn đủ mạnh để đảm bảo các cam kết bảo hiểm và mở rộng hoạt động kinh doanh”.

AIA Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài với gần 400 nhân viên và gần 9.000 đại lý bảo hiểm. Tính đến hết năm 2006, AIA Việt Nam đã phục vụ hơn 300.000 khách hàng trên cả nước, đồng thời chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 3.000 khách hàng với tổng số tiền 30 tỷ đồng. Các chương trình bảo hiểm của AIA Việt Nam được nghiên cứu và thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng, bao gồm các dòng sản phẩm Tích lũy, Giáo dục và Bảo vệ.

Theo số liệu mới công bố của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, kết quả kinh doanh của AIA đạt được rất khả quan. Theo đó, phí bảo hiểm mới khai thác thực thu trong quý 2-2007 của AIA Việt Nam tăng 40,86% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trung bình 25,81% của thị trường. Xét về doanh thu phí bảo hiểm (bao gồm doanh thu phí bảo hiểm mới khai thác và doanh thu phí bảo hiểm tái tục), AIA Việt Nam đạt tốc độ tăng. trưởng 8,57%.

Về số lượng hợp đồng mới trong kỳ, toàn bộ thị trường tăng trung bình 10,5% đối với sản phẩm chính và 14,78% đối với sản phẩm bổ trợ. Đối với hai chỉ tiêu này, AIA Việt Nam đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình, tương ứng là 27,58% cho sản phẩm chính và 23,34% cho sản phẩm bổ trợ. Nhận định về kết quả kinh doanh quý 2-2007, ông Kenneth Juneau nói: “Chúng tôi rất phấn khởi về sự phục hồi của thị trường, đúng như dự đoán. Chúng tôi tin tưởng rằng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển tích cực trong thời gian tới”.

Thu Anh - Mai Phương

Các tin, bài viết khác