Đạm Phú Mỹ: Bán một giá thống nhất trên toàn quốc

Hưởng ứng chủ trương của Thủ tướng Chiùnh phủ về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, kể từ ngày 1-8-2008, Tổng Công ty Phân bón - Hóa chất - Dầu khí (Đạm Phú Mỹ) sẽ triển khai chính sách bán sản phẩm Đạm Phú Mỹ thống nhất một giá trong toàn bộ hệ thống các cửa hàng đại lý (có treo biển hiệu DPM) trong phạm vi cả nước.

Để triển khai chính sách bán thống nhất một giá trong hệ thống các cửa hàng đại lý của DPM trên phạm vi cả nước, DPM hiện đã có những bước chuẩn bị có tính tổng thể như bảo đảm vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ ổn định, an toàn để cung cấp cho thị trường sản lượng ổn định đạt 740.000 tấn/năm, tích cực triển khai kế hoạch nhập khẩu 250.000 tấn phân bón trong năm 2008 để cung cấp cho thị trường.

Hiện nay, DPM đã thiết lập được hệ thống phân phối gồm có bốn công ty vùng miền: Công ty Kinh doanh Phân bón (CTKD) miền Bắc, CTKD Phân bón miền Trung và Tây Nguyên, CTKD Phân bón miền Đông Nam Bộ, CTKD Phân bón miền Tây Nam Bộ (trực thuộc DPM làm đầu mối cung cấp đạm Phú Mỹ cho cả nước). Các công ty vùng miền đã ký hợp đồng với 35 đại lý với trên 1.300 cửa hàng trên toàn quốc bán đạm Phú Mỹ đến tận tay người tiêu dùng. Trong thời gian tới, DPM sẽ tiếp tục phát triển hệ thống các cửa hàng đại lý kết hợp với việc tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo các cửa hàng đại lý nghiêm túc thực hiện các chiùnh sách bán hàng của DPM.

DPM hiện đã triển khai đồng loạt lắp đặt trong toàn bộ hệ thống các cửa hàng đại lý trên phạm vi cả nước các biển hiệu với hệ thống nhận diện riêng biệt của DPM. Theo đó, từ ngày 1-8-2008 hệ thống các cửa hàng đại lý Đạm Phú Mỹ sẽ treo biển mang tên “Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khiù – CTCP” và thương hiệu DPM với thông điệp “Cho mùa bội thu”. DPM cũng đã hoàn thiện quy chế bán hàng và quán triệt đến toàn bộ hệ thống các cửa hàng đại lý trên phạm vi cả nước, theo đó từ ngày 1-8-2008 các đại lý của DPM đều thống nhất thực hiện chính sách bán đạm Phú Mỹ một giá và hưởng hoa hồng.

Thông tin về giá cả của DPM sẽ được niêm yết tại tất cả các cửa hàng đại lý DPM, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và website chính thức của DPM tại địa chỉ: www.dpm.vn.

Sơ kết kế hoạch 6 tháng đầu năm 2008, DPM đã đạt được doanh thu 3.043 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.103 tỉ đồng và đã ký hợp đồng nhập khẩu 167.000 tấn, đạt 67% kế hoạch nhập khẩu cả năm.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Phòng Tiếp thị, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khiù – CTCP, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM, điện thoại: (84.8) 9974748, Fax: (84.8) 9974757, email: marketing@dpm.vn

LAN THƯƠNG