Chúc Tết báo giới cả nước, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm:

Báo chí phải là người “lĩnh ấn tiên phong”

Báo chí phải là đội ngũ tiên phong (Ảnh NVX)

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, tại cuộc gặp gỡ chúc Tết đại diện các cơ quan báo chí cả nước tham dự giao ban báo chí tại Ban TT-VH Trung ương, sáng qua (23-1) tại Hà Nội.

 Đánh giá về tình hình báo chí cả nước, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm nhận định: trên mặt trận chính trị - tư tưởng, báo chí đã thể hiện được bản lĩnh vững vàng, đi đúng định hướng chính trị của Đảng, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kinh tế - xã hội.

Để thực hiện sự nghiệp này, báo chí phải là đội ngũ tiên phong, phải là những người đi đầu trong việc tuyên truyền, cổ vũ, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.  

V.O.

Các tin, bài viết khác