Hôm nay, 4-4

Bắt đầu thoái hoàn tiền điện cho khách hàng

Bộ Công nghiệp vừa cho phép Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tính toán thoái hoàn tiền điện cho dân trong vụ điện kế điện tử xảy ra tại Công ty Điện lực TPHCM theo hướng có lợi cho khách hàng.

Theo đó, những trường hợp không đủ thời gian 4 chu kỳ (hai tháng trước và sau khi sử dụng điện kế điện tử) do điều kiện khách quan thì căn cứ trên cơ sở số ngày sử dụng thực tế để tính toán thoái hoàn tiền điện; trong quá trình gắn đối chứng nếu điện kế điện tử bị hư thì chuyển sang phương án tính bình quân; trong trường hợp khách hàng bị giải tỏa nhà hoặc thanh lý hợp đồng, tách hộ, tăng hoặc giảm công suất sử dụng trong thời gian đối chứng, thay đổi mục đích sử dụng… thì ngành điện thỏa thuận với khách hàng để giải quyết việc thoái hoàn.

Hôm nay (4-4), Công ty Điện lực TPHCM bắt đầu trả tiền cho những khách hàng dư tiền sau khi đối chứng hoặc tính bình quân. Nhân viên ngành điện sẽ mang tiền đến từng nhà khách hàng kèm theo hóa đơn để trả. Dự kiến đến ngày 30-9, việc thoái hoàn sẽ kết thúc.

ĐỖ TRÀ GIANG
 

Các tin, bài viết khác