Từ 1-6-2006, thực hiện Quy trình thủ tục hải quan mới đối với hàng hóa XNK thương mại

Biết rõ đường đi của tờ khai hải quan

Làm thủ tục hải quan cho hàng xuất  khẩu. (Nguồn: nhân Dân )

Theo Tổng cục Hải quan, từ 1-6-2006, toàn bộ các cửa khẩu sẽ thực hiện Quy trình thủ tục hải quan mới đối với hàng hóa XNK thương mại. Điểm mới của quy trình này là lãnh đạo chi cục hải quan duyệt Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra, thể hiện dưới 3 luồng là xanh, vàng và đỏ. Hồ sơ luồng xanh miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra chi tiết hàng hóa, xác nhận ngay “đã làm thủ tục hải quan”.

Hồ sơ thuộc luồng vàng được chuyển cho công chức bước 2 kiểm tra chi tiết hồ sơ. Hồ sơ thuộc luồng đỏ được chuyển cho công chức hải quan bước 2 kiểm tra chi tiết hồ sơ trước khi kiểm tra thực tế hàng hóa. Điều này giúp doanh nghiệp biết rõ đường đi của tờ khai, tránh thất lạc…

Thay vì lãnh đạo chi cục xác nhận “đã làm thủ tục hải quan” trên Tờ khai hải quan (thông quan hàng hóa), từ 1-6, khâu này sẽ do công chức hải quan thực hiện. Trường hợp có nhiều công chức hải quan cùng thực hiện trong một bước của quy trình thủ tục thì công chức thực hiện khâu cuối cùng ký xác nhận hoặc công chức do lãnh đạo chi cục phân công, chỉ định ký xác nhận. Đây cũng là điểm mới của quy trình này, giúp rút ngắn thời gian vì không nhất thiết phải chờ lãnh đạo chi cục hải quan ký xác nhận.

Riêng đối với hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật và mặt hàng được miễn kiểm tra thực tế sẽ được thực hiện theo chế độ ưu tiên. Được biết, Hải quan TPHCM đã hoàn tất việc triển khai thực hiện quy trình trên tại 11 chi cục và đã thông báo đến tất cả doanh nghiệp.

BÁ TÂN

Các tin, bài viết khác