Cuộc thi phóng sự, ký sự “30 năm thống nhất đất nước, 60 năm nước CHXHCN VN”

Biểu dương những nhân tố mới, cách làm mới ở ĐBSCL

Sáng 22-12, tại TP Cần Thơ, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Sòn đã tổ chức lễ phát động cuộc thi phóng sự, ký sự với chủ đề “30 năm thống nhất đất nước - 60 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ở khu vực ĐBSCL. Đông đảo nhà văn, nhà báo, đại diện các cơ quan báo đài, Hội Văn học nghệ thuật thuộc các tỉnh ĐBSCL đã đến dự.

Gặp gỡ thân mật các nhà văn, nhà báo khu vực đồng bằng sông Cửu Long.Ảnh: THÁI BẰNG

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Dương Trọng Dật đã nhấn mạnh ý nghĩa rộng lớn và sâu sắc của cuộc thi phóng sự, ký sự lần này chính là chất men khởi động các chương trình kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước trong năm 2005.

Với chủ đề và nội dung phong phú, đa dạng, cuộc thi phóng sự, ký sự “30 năm thống nhất đất nước - 60 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhằm biểu dương những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Ngoài việc phản ánh những nhân tố mới, điển hình mới của con người, đất nước VN đang vươn lên xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, tìm tòi, sáng tạo để làm giàu cho bản thân và đất nước, cuộc thi còn khuyến khích mở rộng các đề tài liên quan đến đời sống, đề cao giá trị nhân văn, xây dựng lối sống tiêu biểu của con người và truyền thống dân tộc Việt Nam; đề cao những điển hình vượt khó trong mọi lĩnh vực và những nhân tố mới, xu hướng mới trên con đường phát triển và hội nhập với thế giới. Mang nội dung phong phú và đa dạng như thế nên cuộc thi mở rộng mang ý nghĩa lan tỏa khắp cả nước.

Nhiệt tình hưởng ứng và hoan nghênh cuộc thi mang đậm ý nghĩa nhân văn và lịch sử này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các nhà văn, nhà báo đều khẳng định rằng vùng đất ĐBSCL trù phú và sinh động sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và đóng góp nhiều đề tài hay, tác phẩm báo chí có giá trị cho cuộc thi.

KH.B.

Các tin, bài viết khác