Hôm nay, 10-2

Bộ Công an công bố dự thảo Luật Cư trú

Điều kiện cấp hộ khẩu: Chỗ ở hợp pháp, cư trú lâu dài trên một năm.

Hôm nay, 10-2, Bộ Công an công bố dự thảo Luật Cư trú lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Đây sẽ là văn bản luật thống nhất đầu tiên, thay thế cho toàn bộ các văn bản về quản lý cư trú của công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành từ thời bao cấp mà theo ban soạn thảo còn nặng cơ chế xin cho, thủ tục hành chính rườm rà, nội dung chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn nhau.

Điều kiện cấp sổ hộ khẩu giờ đây được đơn giản hóa và hợp với thực tiễn đời sống xã hội

Theo ban sọan thảo, dự luật kế thừa công cụ quản lý cư trú bằng hộ khẩu hiện hành nhưng coi sổ hộ khẩu chỉ là "giấy tờ xác định nơi cư trú của cá nhân, được cấp cho cá nhân và hộ gia đình".

Sổ hộ khẩu có thể thường xuyên thay đổi vì công dân có quyền hiến định là tự do đi lại và cư trú. Như vậy, sẽ khác với giấy chứng minh nhân dân là giấy tờ căn cước của từng công dân, có tính ổn định lâu dài...

Một điểm mới được thể hiện trong dự thảo là điều kiện đăng ký thường trú sẽ không còn phân biệt giữa thành thị, nông thôn như hiện nay. Người dân bất cứ đâu đều được cấp hộ khẩu thường trú với duy nhất điều kiện: có "chỗ ở hợp pháp" và cư trú lâu dài trên một năm.

Đây sẽ là đột phá trong quản lý hộ khẩu ở đô thị, vì chế độ hộ khẩu dù đã được sửa đổi theo Nghị định 108 của Chính phủ và Thông tư 111 của Bộ Công an ban hành cuối năm 2005 nhưng người ngọai tỉnh lên thành phố muốn được đăng ký hộ khẩu thường trú  ngòai "nhà ở hợp pháp" còn phải gắn thêm điều kiện về việc làm (làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nhà nước) và đã cư trú liên tục ở thành phố 3 năm trở lên...

Dự luật cũng đơn giản hóa khá nhiều thủ tục đăng ký tạm vắng, tạm trú. Theo đó, chỉ người đang phải chấp hành các biện pháp xử lý như giáo dục tại xã, phường, quản chế, cải tạo không giam giữ... mới phải khai báo tạm vắng. Còn lại, việc đăng ký tạm trú áp dụng với người từ 15 tuổi trở lên và có thể đăng ký qua điện thọai nếu không thể trực tiếp đến điểm đăng ký tạm trú.

V.Q (Theo HTV)

 

Các tin, bài viết khác