Mạng thông tin tích hợp trên Internet thành phố

Bước tiến trong cải cách hành chính và thu hút đầu tư

Hiện tại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 4 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ kết nối Internet gồm: Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Tổng Công ty Viễn thông quân đội (Viettel) - FPT và Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, cung cấp dịch vụ cho trên 800.000 nhà thuê bao quy đổi và khoảng 10.000 thuê bao ADSL…

Điều đó cho thấy TPHCM đang phát triển rất mạnh về mạng lưới công nghệ thông tin, trong đó, mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố (HCM City Web) là một điển hình cho việc cải cách hành chính, cung cấp thông tin…

Truy cập tìm thông tin ở trang web thành phố. Ảnh: Đ.V.D.

Việc bùng nổ công nghệ thông tin đã mang lại rất nhiều thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin từ phía các doanh nghiệp, cũng như trong chuyển đổi vấn đề cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục bằng hệ thống mạng Internet (vốn trước đây rườm rà do có quá nhiều loại giấy tờ)… mà thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đi đầu trong trong cả nước về đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông và hạ tầng Internet.
 
Trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính có thể kể đến các trang web trực thuộc website của thành phố như: website Sở Công nghiệp, website Sở Thương mại, Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số website của quận, huyện… Việc đổi mới của City Web đã góp phần xứng đáng vào sự thay đổi bộ mặt công nghệ thông tin của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Lâm Văn Ba, Trưởng ban HCM City Web cho biết: “Hiện nay, số lượng website phục vụ hành chính công ở thành phố đã tăng lên 36 thành viên và dự kiến thêm 18 thành viên, chậm nhất là đến tháng 11 năm 2006, tất cả các sở ngành, quận, huyện đều có website để phục vụ người dân”.

Một trong những website trực thuộc mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố, thực hiện khá thành công về lĩnh vực dịch vụ hành chính công như: cấp phép đăng ký kinh doanh qua mạng cho các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng… là Sở Kế hoạch - Đầu tư, thể hiện qua sự gia tăng liên tục hàng năm của tỷ lệ cấp đăng ký kinh doanh qua mạng tại website này (theo thống kê, năm 2004 tỷ lệ cấp đăng ký kinh doanh qua mạng cho công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm trên 43%, công ty cổ phần chiếm trên 45% - năm 2005, tỷ lệ này chiếm trên 47%). Đây là tỷ lệ khá cao so với một đất nước chỉ có 10% dân số sử dụng Internet như nước ta hiện nay.

Sự tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực như: kinh doanh, tuyên truyền… và đặc biệt là về mặt quản lý nhà nước, không những góp phần giảm bớt những thủ tục phiền hà, mà còn thể hiện tính chuyên nghiệp trong quản lý hơn…
 
Có thể nói, mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố và các website trực thuộc mạng, trong những năm qua đã có những bước phát triển mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM: 100% các thủ tục, quy trình hành chính liên quan đến người dân đều phải đưa lên trang web thành phố trong quý 2-2006, và trong tương lai thì công nghệ thông tin sẽ trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của thành phố.

HOÀNG NGUYÊN-DUY ANH

Các tin, bài viết khác