NXB Chính trị quốc gia giới thiệu sách

Các văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam

NXB Chính trị quốc gia vừa cho ra mắt cuốn “Các văn kiện gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam” giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước hiểu và nắm bắt rõ các các văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam.

Cuốn sách dày hơn 900 trang gồm các phần như: Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam; Biểu cam kết về thuế quan; Biểu cam kết về dịch vụ…

V.X.

Các tin, bài viết khác