Đào tạo và phát triển tư vấn viên bảo hiểm

Cách làm của đơn vị đi đầu

Việc tổ chức hội nghị tư vấn viên xuất sắc giúp cho Bảo Việt Nhân Thọ (BVNT)ï có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống tư vấn viên, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo uy tín vững bền cho thương hiệu Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Các tư vấn viên xuất sắc của Bảo Việt Nhân Thọ đang giao lưu với khán giả VTV3.

Tổng Công ty BVNT Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 224 tư vấn viên xuất sắc trên toàn quốc. Đây là những gương mặt tư vấn viên điển hình đã đạt được thành tích cao trong các chương trình thi đua của BVNT trong năm 2005, như: khai thác đạt doanh thu cao, chăm sóc khách hàng giỏi, biết cách duy trì và tái tục hợp đồng với tỷ lệ cao nhất, nâng cao năng lực tập thể, duy trì và phát triển thêm đội ngũ tư vấn mới…

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc BVNT, cho biết: BVNT tổ chức hội nghị tư vấn viên xuất sắc hàng năm nhằm mục đích biểu dương tài năng, đóng góp của các tư vấn viên giỏi nhất.

Đây còn là dịp để các tư vấn viên có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa thành tích hoạt động trong những năm tiếp theo; các tư vấn viên xuất sắc cũng được tham dự các chương trình tham quan, vui chơi giải trí, đặc biệt với “Đêm hội - Đại gia đình Bảo Việt”, các đại biểu sẽ thăm nơi làm việc và giao lưu với các đoàn tư vấn viên, với cán bộ nhân viên, tư vấn viên và các đoàn đại biểu từ các tỉnh thành khác... tạo thêm sự thân thiện, đoàn kết gắn bó giữa các thành viên BVNT.

Việc tổ chức hội nghị tư vấn viên xuất sắc còn giúp cho BVNT có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống tư vấn viên, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng được tốt hơn”.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Tuấn, năm 2005, tổng doanh thu kinh doanh của BVNT đạt 3.850 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu về tổng doanh thu và là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, đạt gần 700 tỷ đồng từ doanh thu đầu tư tài chính.

Năm 2006, BVNT kỷ niệm một thập niên phát triển, năm này cũng chính là năm kỷ niệm 10 năm phát triển ngành nhân thọ Việt Nam, BVNT dự kiến đạt mức doanh thu trên 4.000 tỷ đồng, doanh thu từ đầu tư tài chính trên 900 tỷ đồng, lợi nhuận tăng trên 40%, tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất và có mức lợi nhuận cao nhất trên thị trường.

Để vượt qua thách thức này, vai trò của các tư vấn viên là rất quan trọng, các công ty thành viên, các tư vấn viên, đặc biệt là các công ty được khen thưởng xuất sắc, các tư vấn viên xuất sắc tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển, cần chủ động, sáng tạo trong công tác tư vấn, khai thác, phục vụ khách hàng, tích cực trong công tác phát triển các tư vấn viên mới, tăng cường nâng cao năng lực quản lý...

Với phương châm kinh doanh “Hiệu quả và tăng trưởng”, ông Nguyễn Đức Tuấn đã phát động phong trào thi đua mới năm 2006 dành cho tất các tư vấn viên trong toàn hệ thống BVNT. Ngoài các chương trình thi đua cả năm, BVNT cũng sẽ phát động nhiều chương trình thi đua ngắn hạn khác. Các tư vấn viên xuất sắc của BVNT đã cam kết quyết tâm, phấn đấu hết sức mình để tham gia các phong trào thi đua trong năm 2006.

Được biết, năm 2006, BVNT cùng tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ chung của tiến trình cổ phần hóa và xây dựng tập đoàn Bảo Việt theo Quyết định số 310/QĐ/2005/TTgCP của Thủ tướng Chính phủ và chính thức trở thành Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam kinh doanh đa ngành, trong đó ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng và đầu tư tài chính.

THỊNH QUỲNH

 

Các tin, bài viết khác