Cải cách BHXH thuận lợi cho doanh nghiệp

SGGP
Báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cho thấy qua thực hiện Nghị quyết số 19 về cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo hiểm xã hội (BHXH) đã có nhiều cải cách đáng kể, như cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình, áp dụng dịch vụ bưu điện và giao dịch điện tử... 
Từ đó, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã tiết kiệm đáng kể thời gian thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, được tạo sự thuận lợi theo dõi kịp thời những thông tin liên quan tới thu - chi BHXH.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết: “Nếu trước đây, các đối tượng phải trực tiếp đến cơ quan BHXH xếp hàng, mất thời gian, tốn chi phí, thì hiện nay với phương thức giao dịch được đổi mới với 3 kênh đa dạng gồm: giao dịch tại cơ quan BHXH, giao dịch điện tử, qua hệ thống bưu điện. Bên cạnh đó, từ 114 thủ tục, BHXH đã giảm còn 28 thủ tục như hiện nay”. Theo định hướng phát triển và tăng cường cải cách thủ tục hành chính, BHXH sẽ tiếp tục triển khai thực hiện giao dịch điện tử đối với tổ chức và cá nhân trên tất cả lĩnh vực thu, cấp số thẻ, chi trả, trao đổi cung cấp thông tin... Đồng thời, sẽ hoàn thành cấp mã số BHXH duy nhất vào năm 2018, tiến tới mã số an sinh xã hội; triển khai hệ thống một cửa điện tử tập trung về “tiếp nhận và quản lý hồ sơ” trong giải quyết thủ tục hành chính.

HẬU TRỰC

Các tin, bài viết khác