Thủ tướng Chính phủ chỉ thị

Cán bộ, công chức đưa, nhận quà dù ở bất kỳ cương vị nào cũng bị kỷ luật

Ngày 1-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 26/2006 về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định. Chỉ thị này đưa ra hàng loạt biện pháp mạnh nhằm chấn chỉnh tình trạng lãng phí, thất thoát lớn công quỹ, ảnh hưởng xấu tới phẩm chất cán bộ, công chức đang gây bất bình trong xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. (ảnh nguồn VNN)

Thủ tướng chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng công quỹ (tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách) phải triệt để tiết kiệm trong việc tiếp khách, tổ chức hội nghị, khai trương, khởi công, khánh thành (gọi chung là hội nghị, tiếp khách).

Theo đó, Thủ tướng nghiêm cấm việc sử dụng các loại rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định. Nghiêm cấm sử dụng công quỹ để thưởng, biếu, cho, tặng sai chế độ quy định của Nhà nước; nghiêm cấm nhận tiền, tài sản dưới các hình thức thưởng, biếu, cho tặng sai chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng.

Các tổ chức, cá nhân khi được thưởng biếu tặng sai quy định phải kiên quyết từ chối. Trường hợp không thể từ chối được thì phải báo cáo với Thủ trưởng trực tiếp của mình và phải trả, nộp lại tiền, quà đó.

Mọi trường hợp sử dụng công quỹ để thưởng, biếu, cho, tặng phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, phải phản ánh đầy đủ trung thực trong sổ sách kế toán và phải công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị để các tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng, nhân dân giám sát. Người quyết định việc sử dụng công quỹ để thưởng, biếu... sai chế độ phải bồi hoàn theo giá thị trường. Cán bộ, công chức đưa, nhận quà biếu dù ở bất kỳ cương vị nào đều phải bị kiểm điểm xử lý kỷ luật; trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, Chỉ thị 26 cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân đã đưa hoặc đã nhận thưởng, biếu, cho, tặng công quỹ sai quy định nay tự giác báo cáo, bồi hoàn, nộp trả lại. Những trường hợp này được xem xét, miễn giảm hình thức kỷ luật. Thủ tướng giao Bộ Tài chính trong tháng 10 phải trình Chính phủ Quy chế quy định chi tiết việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan có chức năng quản lý phải kiểm soát chặt chẽ việc chi công quỹ cho những hoạt động hội nghị, tiếp khách và phải kiểm soát chặt chẽ việc chi công quỹ cho những việc này. Kiên quyết không thanh toán, quyết toán các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng. Tổ chức, cá nhân duyệt thanh toán, quyết toán các khoản sai quy định phải chịu trách nhiệm bồi hoàn và bị xử lý nghiêm. Đồng thời, không xét thi đua, khen thưởng và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những cơ quan, đơn vị, cá nhân không tuân thủ nghiêm các quy định của chỉ thị này. 

NAM QUỐC
 

Các tin, bài viết khác