Cần hơn 6.000 tỷ đồng di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm

Tin từ Bộ Công nghiệp cho biết, bộ này đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ di dời các doanh nghiệp sản xuất (thuộc bộ) gây ô nhiễm trên địa bàn TPHCM ra vùng phụ cận và các khu công nghiệp chuyên ngành. Tuy nhiên, do quy mô của các doanh nghiệp rất lớn, quy trình và thủ tục trong đầu tư xây dựng phức tạp nên các dự án di dời hiện nay đang bị trì trệ. Đối với 19 doanh nghiệp lớn đang triển khai công tác di dời, nhu cầu vốn cho đầu tư xây dựng và kết hợp hiện đại hóa thiết bị sản xuất đã lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp đã hoàn thành công tác di dời là Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh và Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam. Ngoài ra, có 7 doanh nghiệp (chủ yếu là các doanh nghiệp dệt may) đã và đang hoàn tất hệ thống xử lý ô nhiễm tại chỗ chậm nhất vào cuối năm nay.

VĂN MINH HOA

Các tin, bài viết khác