Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào

Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ hữu nghị Việt - Trung mãi nguyên giá trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào

Trong không khí trang trọng của Kỳ họp thứ 8, QH khoá XI, vào cuối phiên họp sáng nay (1-11) tại Hội trường Ba Đình, Quốc hội đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa - nhà lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Trung Quốc lần đầu tiên tới thăm và phát biểu tại QH Việt Nam. Trước đó, đầu giờ sáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của người.

Đúng 11giờ sáng 1-11 Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bước vào Hội trường QH trong tiếng hoan hô vang dậy của các đại biểu. Những cái bắt tay nồng ấm, ôm hôm thắm thiết giữa đồng chí Hồ Cẩm Đào với các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam càng cho thấy sự bền chặt trong quan hệ hữu nghị gắn bó và sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

Mở đầu bài phát biểu quan trọng của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn của Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH và đổi mới đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã kiên trì những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Đất nước, xây dựng nên chế độ XHCN, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử Việt Nam.

Đặc biệt, từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước tới nay, nhân dân Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách đạt được những thành tựu đáng kể trong việc tìm ra con đường phát triển, trở thành một đất nước có nền chính trị xã hội ổn định, kinh tế văn hóa phát triển, nhân dân được an cư lạc nghiệp, vị thế quốc tế được nâng cao. Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đồng chí Hồ Cẩm Đào chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ xây dựng được một đất nước phát triển, XHCN, dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh.

Về những kinh nghiệm của Trung Quốc trong thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh tới hai vấn đề: Xây dựng Đảng và Quản lý Nhà nước sau 27 năm Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa. Dưới sự lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng "3 đại diện" làm chỉ đạo.

Với phương châm độc lập tự chủ, cải cách mở cửa, tiến cùng thời đại, không ngừng hoàn thiện chế độ XHCN, những năm qua Trung Quốc đã có những bước tiến nhanh, mạnh mẽ về kinh tế - xã hội khiến cả thế giới phải kinh ngạc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Tính từ 1978 tới năm 2004 GDP Trung Quốc đã tăng vọt từ 147,3 tỷ USD lên 1.649,4 tỷ USD, tăng bình quân 9,4%. Kim ngạch XNK tăng từ 20,6 tỷ USD/năm lên 1134,8 tỷ USD (năm 2004), tăng bình quân trên 16%.

Sở dĩ Trung Quốc đạt được những thành tựu to lớn như vậy là do nhân dân TQ đã tìm ra con đường phát triển phù hợp với xã hội mình: Đó là xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo luôn xác định Trung Quốc là một nước đang phát triển lớn trên thế giới, vẫn còn đứng trước không ít khó khăn, thử thách.

Để đạt mục tiêu xây dựng toàn diện "xã hội khá giả", Trung Quốc cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trong 20 năm đầu của thế kỷ XXI, Trung Quốc cố gắng phấn đấu xây dựng xã hội khá giả với mục tiêu GDP tăng gấp 4 lần hiện nay (tức là đến năm 2020, khoảng 5000 tỷ USD). Muốn vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc phải kiên trì thực hiện cải cách, mở cửa, phát triển khoa học, lấy con người làm gốc, hình thành sức mạnh to lớn, đoàn kết phấn đấu trong toàn thể nhân dân, lấy mục tiêu cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu cuối cùng của sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đưa quan điểm phát triển khoa học xuyên suốt trong quá trình phát triển xã hội... 

Nói về quan hệ hữu nghị Việt - Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mối tình thắm thiết Việt Hoa - Vừa là đồng chí vừa là anh em" đến nay mãi vẫn còn nguyên giá trị. Hai nước Trung - Việt núi sông liền dải, chung một dòng văn hóa, chung một lý tưởng, lợi ích gắn liền nhau. Nhân dân hai nước cũng vốn có tình cảm nồng thắm trong lịch sử, tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau và hợp tác cùng nhau luôn luôn là động lực làm sâu sắc thêm tình hữu nghị của nhân dân hai nước và thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển tiến lên.

Ở thời kỳ cận đại và hiện đại, nhân dân hai nước đồng tình với nhau, kề vai chiến đấu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng nhân dân, lần lượt đi lên con đường phát triển xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình phát triển đó, cả hai nước cùng tìm tòi và tham khảo lẫn nhau, không ngừng học hỏi và làm phong phú thêm thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước.

Theo đồng chí Hồ Cẩm Đào, qua nhiều thế hệ, mối tình hữu nghị Trung - Việt do Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và dày công vun đắp đã và đang bước vào thời kỳ mới, hữu nghị và hợp tác toàn diện. Điều đó được thể hiện rõ trong phương châm chỉ đạo 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn diện, Ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai" do lãnh đạo hai nước xác định, được thể hiện ở nguyện vọng chung mãi mãi là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt;  đi sâu trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý đất nước.

Hiện nay Trung Quốc đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch buôn bán song phương có triển vọng thực hiện trước thời hạn mục tiêu đến năm 2010 đạt 10 tỉ USD. Hàng năm, hai bên đều tổ chức gặp gỡ hữu nghị giữa thanh niên hai nước, rất nhiều lưu học sinh của hai bên đang theo học tại nước bên kia và đang tiếp tục gieo những hạt giống đời đời hữu nghị Trung - Việt...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đã thông báo kết quả cuộc hội đàm sâu sắc và thẳng thắn vào chiều 31-10 với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Trần Đức Lương, trong đó khẳng định lãnh đạo hai nước đã nhất trí cho rằng Trung Quốc và Việt Nam đều là nước đang phát triển, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và đi theo con đường XHCH, đều đang trong thời kỳ then chốt phát triển toàn diện và sâu sắc công cuộc cải cách mở cửa và sự nghiệp đổi mới.

Hai Đảng và nhân dân hai nước Trung - Việt tăng cường sự tin cậy, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi, phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí xuất phát từ đại cục và  tầm cao chiến lược, áp dụng những biện pháp hiệu quả hơn, đẩy mạnh toàn diện sự trao đổi và hợp tác kinh nghiệm trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa và giáo dục; đi sâu trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, cũng như lý luận và thực tiễn xây dựng CHXH, tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân, đặc biệt là giữa thanh thiếu niên hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chân thành cảm ơn những tình cảm và lời nói tốt đẹp của đồng chí Hồ Cẩm Đào về đất nước và nhân dân Việt Nam, về những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, đồng thời chúc nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc thu nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa, sớm đạt mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, trước mắt thực hiện thành công quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 11 do Hội nghị Trung ương V khóa 16 đề ra, thực hiện bước tiến vượt bậc mới trên con đường chấn hưng, hiện đại hóa đất nước Trung Hoa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cho rằng, trong sự phát triển chung của quan hệ Việt -Trung, mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp là Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc không ngừng mở rộng và ngày càng chặt chẽ. Quốc hội Việt Nam cũng sẽ làm hết sức mình để tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp Việt -Trung.

V.Q (Theo HNM)
 

Các tin, bài viết khác