Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An:

Chất vấn và trả lời chất vấn đã có tiến bộ

Đó là đánh giá của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An khi khép lại 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI. Theo lời Chủ tịch Nguyễn Văn An, “nhiều câu chất vấn đã được tìm hiểu, suy nghĩ kỹ hơn, đa số bộ trưởng trình bày trong thời gian cho phép. Nhưng nói chung, hỏi vẫn còn dài, và trả lời cũng vẫn dài. Nhiều câu “hỏi để biết” là rất cần thiết, nhưng có thể giải quyết bằng cách khác”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

Theo Chủ tịch QH, đại biểu và cử tri quan tâm đến nhiều vấn đề lớn, đó là trách nhiệm của Quốc hội, của Chính phủ, của đại biểu Quốc hội, cũng như các thành viên của Chính phủ. Ví dụ việc kéo dài trong thi công Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Chính phủ, Quốc hội đã nhận lỗi trước cử tri và nhân dân.

Đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ cũng đã nhận thiếu sót của cá nhân mình. Nhiều bộ trưởng khi trả lời đã thẳng thắn nhận khuyết điểm của mình, trước những khuyết điểm yếu kém của ngành mình. Đó là thái độ nghiêm túc trước trách nhiệm chính trị nặng nề, và vinh dự lớn lao mà nhân dân giao phó.  

Có cử tri nói: Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các bộ trưởng nhận lỗi, nhận khuyết điểm là xong hay sao? Cử tri đó không nói rõ ý kiến của mình, song tôi nghĩ rằng, cử tri đó muốn quy trách nhiệm mạnh hơn, nặng hơn, cụ thể hơn chứ không phải dừng lại ở chỗ chỉ “nhận khuyết điểm, nhận lỗi”. Đó là một cách nghĩ, một cách nói mà chúng ta phải suy nghĩ, phải làm sao để làm tốt hơn sau này. Cũng có ý kiến cử tri cho rằng, vấn đề quan trọng là phải giải quyết những vấn đề còn tồn tại như thế nào, chứ không phải chỉ là quy trách nhiệm.

Chủ tịch Nguyễn Văn An nhận xét: “Như vậy, đánh giá của cử tri rất bao dung, đại lượng. Nhưng cũng phải thấy rằng, điều mà cử tri mong muốn, không chỉ là bao dung, mà cũng rất nghiêm khắc”.

HÀM YÊN ghi
 

Các tin, bài viết khác