Kỳ họp thứ 7, QH khóa XI

Chỉ thông qua các dự án luật khi có NĐ hưóng dẫn thi hành kèm theo

Sáng nay 25-5-2005, QH làm việc tại hội trường để thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình xây dựng Luật -Pháp lệnh năm 2005. QH cũng đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Các đại biểu tại hội trường

Theo NQ về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật -Pháp lệnh năm 2005, QH sẽ xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm nay các dự án Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

QH cũng sẽ bổ sung việc cho ý kiến các dự án Luật về luật sư, Luật Phòng chống HIV/AIDS. Ngoài ra, QH cũng bổ sung vào chương trình 2005 các dự án Pháp lệnh tiêu chuẩn hóa, Pháp lệnh Ngoại hối, Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Thảo luận trước khi thông qua NQ, các đại biểu QH đã biểu thị sự nhất trí với chương trình điều chỉnh này, đồng thời nhấn mạnh: để luật có thể triển khai nhanh vào cuộc sống, QH sẽ chỉ xem xét thông qua các dự án luật khi đồng thời được trình kèm theo các nghị định hướng dẫn thi hành.

Cũng trong sáng nay, QH đã biểu quyết và thông qua toàn văn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu QH và chỉnh lý

Theo VTV

Các tin, bài viết khác