Xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng ở TPHCM

Chỉ thương lượng ở những dự án nhỏ

Ngày 21-10, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi trường Mai Ái Trực đã làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân về tình hình sử dụng đất của các khu quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn TP.

Theo báo cáo, 22 quận, huyện của TP đã được phủ kín quy hoạch đến 85%-100%; số quận còn lại cũng đạt mức độ phủ kín quy hoạch ở mức 60,24%. Tuy nhiên, để phù hợp với yêu cầu phát triển mới, TP cũng đã yêu cầu các quận, huyện tiến hành rà soát lại quy hoạch, điều chỉnh lại những quy hoạch không khả thi.

Hiện nay đã có 13 quận, huyện rà soát xong trên 50% quy hoạch chi tiết; 11 quận rà soát xong dưới 50%. Quan điểm của TP là ưu tiên chọn cách thực hiện quy hoạch theo hướng ít ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nhất và tôn trọng quyền sử dụng đất của người dân trong vùng quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Mai Ái Trực khẳng định: Vấn đề là phải thông báo cho dân rõ bao giờ thực hiện quy hoạch, quy hoạch nào không đủ khả năng thực hiện phải xóa hoặc điều chỉnh, đồng thời với đảm bảo quyền sử dụng đất của người dân trong vùng quy hoạch.

Về tình hình sử dụng đất, TP cho biết: Từ năm 2003 đến nay đã thu hồi 29 dự án không triển khai, chậm triển khai hoặc không khả thi với tổng diện tích 432,5 ha. Nhiều dự án đã thu hồi đất 80%-90% nhưng vẫn không triển khai được bởi những hộ dân còn lại không chịu đi.

Trong khi đó, TP không thể cưỡng chế bởi đây là dự án kinh doanh nhà ở, xây dựng trung tâm thương mại… Bộ trưởng Mai Ái Trực nói luôn: đây cũng là những dự án chỉnh trang đô thị bởi đất đã được chuyển mục đích sử dụng. Do vậy, cứ thực hiện thu hồi theo luật định, chỉ thương lượng với người dân ở những dự án nhỏ, lẻ.

N. KHOA - H. NHUNG

Các tin, bài viết khác