Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành trung tâm điều hành cấp nước

Ban chấp hành Đoàn cơ sở Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân vừa phối hợp tổ chức tọa đàm Phát huy vai trò đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo, phát huy chuyên môn trong tham gia thực hiện đóng góp xây dựng đề án “Xây dựng trung tâm điều hành cấp nước”.

Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và vận hành “Trung tâm điều hành cấp nước” của các đơn vị. Nhiều ý kiến hay, cách làm sát thực tiễn từ các đơn vị đã giúp các đại biểu thêm chất liệu để hoàn thiện giải pháp tại đơn vị mình.

Tại tọa đàm, 3 cơ sở đoàn cũng ký kết liên tịch với các nội dung chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hợp tác để phát huy vai trò các ứng dụng chuyển đổi số. Đó là các nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, quản trị công việc; trong quản lý hệ thống cấp nước; nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng; cải tiến quy trình, thủ tục, tham gia cải cách hành chính; cải tiến công nghệ trong giảm thất thoát nước.

Tin cùng chuyên mục