Chính phủ ban hành Nghị quyết đẩy nhanh tiến độ bán nhà sở hữu Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5-7-1994. Đây là một vấn đề đang rất bức xúc tại một số thành phố có quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước lớn.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị đang quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phải chuyển giao toàn bộ quỹ nhà này cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ngày 31-12-2006.

Giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê được thực hiện theo giá mà UBND cấp tỉnh đã áp dụng tại thời điểm ngày 31-12-2004.

Mức thu tiền sử dụng đất khi bán nhà thực hiện theo quy định tại Nghị định 61/CP và 21/CP. Giá nhà ở cấp 4 từ cơ quan tự quản chuyển giao mà trước khi chuyển giao chưa có hợp đồng thuê nhà và người thuê đã phá dỡ xây dựng lại thì giá trị còn lại của nhà được tính bằng 0 (bằng không).

 Việc miễn giảm tiền sử dụng đất và tiền nhà khi bán nhà ở theo NĐ 61/CP thực hiện theo các chế độ ban hành trước ngày 1-1-2005.

Đặc biệt, người mua nhà trả dần trong 10 năm thì số tiền còn lại được thanh toán trong mỗi năm tiếp theo bằng tiền đồng Việt Nam (không quy đổi ra vàng) cộng với tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng thương mại tại thời điểm thanh toán.

Những trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định tại Nghị định 60/CP (sổ hồng) cho đến khi Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành. Nghị quyết 23 còn giao trách nhiệm rất cụ thể cho UBND cấp tỉnh và Bộ Xây dựng trong việc sử dụng số tiền bán nhà, kiểm tra, giám sát các đơn vị được giao nhiệm vụ bán nhà...

Được biết, sau 12 năm triển khai, mặc dù công tác này đã góp phần cải thiện rõ rệt điều kiện về chỗ ở cho hàng vạn hộ gia đình, song tiến độ thực hiện còn rất chậm.

Những địa phương có nhiều nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đều chưa hoàn thành việc bán nhà ở theo thời hạn mà Chính phủ đã quy định.

A.Th.

Các tin, bài viết khác