Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Chủ động nguồn điện, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế

EVN phải tự chủ được nguồn điện...

“Điện là lương thực của nền kinh tế, phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Chậm đáp ứng điện ngày nào sẽ ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của đất nước ngày đó”, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã khẳng định như vậy khi đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải, so với các nước phát triển thì “ta vẫn chưa có điện” vì bình quân đầu người ở nước ta chỉ đạt 600kWh/năm, bằng 1/10 các nước phát triển và bằng 1/5 so với các nước trong khu vực. Chính vì vậy, một trong những giải pháp mà EVN đưa ra là kiến nghị cho phép xây dựng một số nhà máy điện nguyên tử có tổng công suất 8.000 MW, thay vì 2.000 MW như chủ trương hiện nay.
 
Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh EVN phải tự chủ được nguồn điện, đáp ứng được cơ bản nhu cầu tiêu thụ điện của nền kinh tế. Đối với khoản đầu tư 250.000 tỷ đồng trong 5 năm tới cho ngành điện, EVN cần sớm thành lập công ty tài chính, đa dạng hóa hình thức huy động vốn để góp phần giải bài toán thiếu khoảng 92.000 tỷ đồng vốn đầu tư của ngành trong 5 năm tới. 

NAM QUỐC

Các tin, bài viết khác