Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị đạt hiệu quả cao

SGGP
Nhằm thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, góp phần kích cầu và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, TPHCM đã tích cực hỗ trợ vốn vay cho nông dân, doanh nghiệp trong thời gian qua.

Chăm sóc rau trồng trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM

Chăm sóc rau trồng trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM

Nhờ vậy, giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp hiện nay đã đạt 410 triệu đồng/năm, tăng 9,3% so với trước. Đơn cử, năm 2016 đã có 2.185 hộ được hỗ trợ vốn đầu tư 1.387 tỷ đồng, vốn vay hơn 900 tỷ đồng. Theo đó, cơ cấu nông nghiệp của TPHCM tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, giảm diện tích trồng lúa một vụ, hiệu quả kém sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp. 
Theo TS Dương Hoa Xô, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, nguồn vốn vay do thành phố hỗ trợ hầu hết được nông dân, doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, từng bước nâng giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong đó, nhiều cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: các mặt hàng rau với doanh thu bình quân trên 800 triệu đồng/ha/năm; bò sữa (quy mô 20 con) 800 triệu đồng/năm; nuôi tôm sú quy mô công nghiệp 450 triệu đồng/ha/năm... Riêng nuôi cá cảnh, đem lại doanh thu tới hơn 10 tỷ đồng/ha/năm.

MINH AN

Các tin, bài viết khác