Đến hết quý 1-2006

Chuyển đổi sở hữu, cổ phần hóa 24 nhà máy đường thua lỗ

“Các nhà máy đường trong nước cần mạnh dạn chuyển đổi sở hữu, cổ phần hóa để đến hết quý 1-2006 phải chuyển đổi sở hữu, cổ phần hóa được 24 nhà máy đường bị thua lỗ” – Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam Lê Văn Tam đã khẳng định như vậy tại hội thảo cơ hội và thách thức hội nhập của ngành mía đường Việt Nam được tổ chức ngày 24-8, tại Hà Nội.

Trên 50% trong số 44 nhà máy đường có công suất nhỏ, thiết bị và công nghệ lạc hậu. Trong đó, có 27 nhà máy thua lỗ và mới có 3 nhà máy phá sản là Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Thuận.

Những nhà máy đường thua lỗ và có quy mô nhỏ này rất khó có khả năng tồn tại và cạnh tranh khi đến 1-1-2006, các nước ASEAN sẽ bỏ giấy phép nhập khẩu đường, và đến năm 2007 khi thuế nhập khẩu đường giảm xuống còn 30%. Trong khi đó, vùng nguyên liệu của ngành mía đường có quy mô nhỏ bé, phân tán, chưa được đầu tư tương xứng với yêu cầu sản xuất công nghiệp, năng suất thấp.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam cũng kiến nghị Bộ NN-PTNT đầu tư nâng cấp hiện đại hóa thiết bị, mở rộng công suất và tiến tới loại bỏ những nhà máy có công suất nhỏ dưới 3.000 tấn mía/ngày. Duy trì diện tích trồng mía là 300.000 ha trên cơ sở quy hoạch lại những vùng có quy mô tập trung, chuyên canh, năng suất chất lượng cao đạt trung bình khoảng 8 tấn đường/ha/năm.

Trong niên vụ 2005 – 2006, đề nghị Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu đường thô đưa vào các nhà máy đường, tinh luyện, bảo đảm cân đối nhu cầu tiêu dùng trong nước. 

THÀNH NAM
 

Các tin, bài viết khác